Fiskalen kasov aparat

https://funga24.eu/bg/

Всеки предприемач, който използва частен касов апарат в частна компания, се бори всеки ден с другите проблеми, които тези устройства могат да създадат. Както всички електронни устройства, касовите апарати не са независими от болести и понякога се развалят. Не всички собственици на бизнес знаят, че във всеки момент, в който се обработват записи с касови апарати, трябва да има друго устройство - днес в случай на идеален провал.

Липсата на резервен касов апарат, при по-нататъшната продажба на стоки или услуги, може да доведе до налагане на санкции от данъчната служба, тъй като това ще попречи на продажбения списък да не бъде повреден, когато основното устройство се повреди. Документите, съхранявани в съответствие с касовия апарат, трябва да включват сервизна книжка на каса. В този факт не само всички ремонти на устройството, но и съвети относно фискализацията на касовия апарат или промени в паметта му. В служебната позиция се въвежда и уникален номер, който е преотстъпен в данъчната служба от данъчната служба, името на дружеството и адреса на помещенията, в които се използва сумата. Всички тези послания са необходими за успеха на контрола от страна на данъчната служба. Всеки обрат в осведомеността на касовия апарат и неговия ремонт се придържа към дейността на специализирана служба, с която всички предприемачи, използващи касови апарати, трябва да подпишат сключен договор. Какво е добро - трябва да информирате данъчната служба за всяка смяна на касиерската услуга. Продажбите в касовите апарати трябва да се прехвърлят към непрекъсната система, така че ако касовият апарат е пълен, становището трябва да се замени с едно модерно, като същевременно се помни да се чете паметта. Прочитането на паметта на касовия апарат вероятно трябва да бъде - също като неговия ремонт, извършено, но само от оторизиран субект. В допълнение, работата трябва да бъде завършена в присъствието на служител на данъчната служба. От четенето на фискалния касов апарат се съставя подходящ протокол, чийто екземпляр постъпва в данъчната служба, а нов - пред предприемача. Той изисква този протокол да се съхранява заедно с допълнителни документи, свързани с касовия апарат - неговият минус може да доведе до налагане на наказание от страна на службата.