Frizor i kasov aparat

Получаването от касата на novitus lupo е изключително важен материал за мениджъра, а също и за човека. Това са основното задължение за издаване на такива доказателства за продажба, като тези адресати трябва да вземат разписка за всички тях заедно.

За съжаление повечето от нас не обръщат особено внимание на сметките, които в примерите могат да имат лоши последствия. Колко време трябва да приемаме такива разпечатки от касови апарати и в кои помещения могат да бъдат полезни?

В успеха на предприемачите въпросът е прост. Те трябва да защитават копия от разписките за 5 години - в случай на проверка от данъчната служба. Какво за такъв документ за клиента?Този малък лист хартия в много успехи може да има широк смисъл. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем как правилно да съхраняваме такъв документ, можем да спечелим много. Това важи преди всичко за текущите неща, в които възнамеряваме да рекламираме закупените стоки или да ги предоставим и да съберем парите ви. В този случай продавачът ще поиска от нас да покажем квитанцията - потвърждение на рекламираната транзакция. За кои дати трябва да се погрижим, когато разписката ни помага да създадем жалба? Ако купуваме хранителни стоки, можем да съобщим за проблеми, свързани с тях, до 3 дни. Много по-дълго трябва да съхраняваме тези квитанции, които са документ за закупуване на дрехи, обувки, мебели или RTV оборудване. Тук законът ни дава 24 месеца, за да намерим функция и за подаване на жалба. Разбира се, когато нямаме разписка, нашата жалба няма да бъде приета. Колкото по-голяма е стойността на рекламирания продукт, толкова по-голяма е загубата, свързана с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Така че нека си спомним за постъпленията, които продавачът трябва да ни даде по време на пазаруване. Нека също да помним, че такива документи трябва да се носят по средата. Можем да създаваме пликове, в които можем да направим разписки в хронологична организация, можем да дадем специална кутия за тази посока. Важно е документът, потвърждаващ сключените от нас договори, да се съхранява, доколкото той може да бъде основание за подаване на жалба.