Industrialno razvitie industrialni revolyutsii

linuxclub.pl HerbasnorexБлог за здравословен начин на живот

По-бързото развитие на индустриалните технологии, съсредоточаването върху оптималните производствени резултати, скоростта и интензивността на процесите в области като печат, текстил, пластмаси, химия, оптика и опаковки увеличава риска от електростатично изхвърляне. Колкото по-интензивен е производственият процес, така се създават малкото товари, които трябва да бъдат неутрализирани, за да не се застраши безопасността на потребителите.

Неконтролираното изхвърляне на натрупаните електростатични заряди може да запали смес от газ и въздух с помощта на получената кожа и единствената, която може да причини експлозия. Решението на този тип проблеми се събужда от компании, които управляват в тези случаи, наред с други, електростатично заземяване, повърхностно почистване, неутрализация или електростатично зареждане.Електростатичното заземяване е заземяващ механизъм, който започва като доказателство, когато се зареждат танкери, превозващи насипни материали или течности. Размерът им е съставен от голям брой електростатични заряди. Преди натоварването е необходимо заземяване на танкер към тялото. Това избира риска от запалване. Други драматични ситуации са замесени в случай на тръби, клапани, вентилатори, които в процеса на производство на насипни материали поради вибрации или износване могат да се изолират една от друга и да създадат риск от запалване. Големи контейнери или контейнери, пълни със запалими вещества, също трябва да се заземят. Неоземлените контейнери, играещи в процеса на смесване и смесване, също представляват заплаха. Почти всяко движение в производствения процес генерира електростатични заряди, независимо дали става въпрос за зареждане на изделия в гъвкави контейнери или ръчно пълнене на бъчви или консерви. Електростатичното заземяване е препоръчително, тъй като може да изпраща зауствания между персонала и инструментите и контейнерите, докато в опасна зона може да причини запалване и експлозия.