Kasov aparat kst

Фискалната касова бележка е доказателство за покупки, извършени в завода. Това ни позволява да проверим дали плащането от магазините е в съответствие с това, изчислено върху сумата, за да можем да съобщим за потенциална жалба в интерес. В допълнение, разписката ни позволява да преразгледаме изразходваните пари, което значително улеснява грижата за собствените Ви разходи.

В разписката има редица важна информация, която не е непременно свързана с закупените продукти или техните цени. И всъщност скъпите от по-важната информация, че касетата elzab alfa & nbsp; отпечатва епизода са името на данъкоплатеца, който извършва магазина и адреса на седалището си. Новите данни са данъчния идентификационен номер, часа и часа на разпечатката на разписката и номера на касата и касата. Познаването на номера на касата е изключително важно, когато изискваме да подадем жалба за даден продукт. Paragon е много важно доказателство за продажбите не само за мъж, но и за продавача и данъчната служба. Благодарение на факта, че касовият апарат регистрира продажбата на всяка стока, по-трудно е да се скрият продаваните стоки и по-трудно да се избегне плащането на данъци по този начин. Последните решения на Министерството на финансите задължават останалите групи професии да извършват разписката. Това са например фризьори и таксиметрови шофьори. Винаги трябва да има, че всяка година носи промени в малкото и задължението да се извличат от фискални касови апарати могат да бъдат благодарни последователни отрасли. Друго задължение, което почива на предприемача, чиято компания използва финансови касови апарати, е да съхранява копие от разписките. Следователно това е посочено в случай на контрол на данъчната служба. Докато не е било отдавна да се съхраняват копия на разписките, днес е възможно тези копия да се съхраняват на професионални карти с памет, които използват много по-малко място. Собственикът на оборудването е отговорен за ежедневния преглед на касовия апарат, а в случай, че устройството се провали, то трябва да се преобразува в определен касов апарат възможно най-скоро. Документът, потвърждаващ покупката, е много важен и все пак трябва да го включим при нас. Това често не е вашето добро доказателство за покупка, което ще бъде изключително важно, когато се оплакваме от закупения продукт.