Kasov aparat za kozmetik

Всеки предприемач, който има домашен касов апарат, се бори всеки ден с богатите проблеми, които тези ястия могат да генерират. Както всяко компютърно оборудване, касовите апарати не са свободни от болести и понякога се разпадат. Не собственик на бизнес знае, че във всеки момент, в който записите се правят с помощта на касов апарат, той трябва да бъде друго такова устройство - само за провала на този перфектен.

Липсата на резервен касов апарат при по-нататъшна продажба на стоки или помощ може да доведе до налагане на санкции от страна на данъчната служба, тъй като това ще попречи на продажбения списък да се повреди, когато основното устройство се повреди. Документите, съхранявани в касовия апарат, трябва да включват сервизна книга за фискални каси. В този факт не само всички ремонти на устройството, но също така има данни за фискализацията на касовия апарат или промяна на мислите му. В служебната позиция трябва да се въведе и уникален номер, който е даден на касата от данъчната служба, името на предприятието и адреса на помещенията, в които се взимат паричните средства. Всички тези новости са валидни за успеха на контрола от данъчната служба. Всички обороти в паметта на касовия апарат, докато промяната е в непосредствена близост до упражненията на специализирана служба, с която всички предприемачи, използващи касови апарати, трябва да са сключили договор. Нещо повече - трябва да информирате данъчната служба за всяка смяна на сервизния техник. Продажбите на фискални суми трябва да се извършват по непрекъснат начин, а при успешното попълване на паметта на касовия апарат, трябва да се смени паметта за следващия, като в същото време се запази паметта. Отчитането на паметта на касовия апарат вероятно ще представлява - също и ремонт на нея, но само от оторизиран субект. В допълнение, тази работа трябва да бъде завършена в присъствието на служител на данъчната служба. От четенето на паметта на касовия апарат се изготвя подходящ протокол, единият екземпляр от който достига до данъчната служба и новата до предприемача. Той изисква този протокол да се съхранява заедно с други документи, свързани с касовия апарат - неговото функциониране може да доведе до налагане на наказание от страна на службата.