Kasoviyat aparat e po evtin

Ако започнете нашата бизнес роля, проверете я добре, или не е нужно да купувате фискалната поща на postnet и да я третирате в обикновена кариера всеки ден. Полските разпоредби много ясно и ясно ни информират кой трябва да помни касовия апарат и кой трябва да издава квитанции.

https://erozon-m24.eu/bg/Erozon Max - Подарете си сексуален маратон благодарение на уникална рецепта!

През 2015 г. броят на данъкоплатците, които са имали право да се възползват от допълнителни освобождавания от целите на държане на касови апарати, е намалял значително в техния регион, което означава, че касовият апарат се превръща в необходимост за по-широка и по-широка група граждани.

В съответствие с последните разпоредби на ЗДДС всички данъкоплатци са задължени да използват касови апарати в края на продажбите си, когато се продават на физически лица, които не извършват дейност. Данъкоплатците помнят и задължението да използват финансови касови апарати в случай на регистриране на продажбите за положението на земеделските производители с единна ставка. Само данъкоплатците, чийто годишен доход надвишава 20 000 PLN, трябва да се снабдят с фискални джобове.

Заслужава да се отбележи фактът, че автомобилните работилници не трябва да бъдат касови апарати, ако предлаганите от тях резултати се монтират директно от тях в автомобили. В такива ситуации автосервизите предлагат услуга и не продават определени стоки. Данъчните служби също така посочват, че в този пример във фактурите, издадени за помощ за поправка, не влизат сглобени части, тъй като спецификацията на тези ефекти може да затрудни получаването на подходящо решение за необходимостта от касови апарати.

В техния регион продавачите на електроенергия и компаниите, които предоставят телекомуникационни, застрахователни и финансови услуги, също са освободени от касови апарати. Решения могат да се вземат от фирми, които предоставят услуги, свързани директно с пазара на недвижими имоти. Следва също да се припомни, че касовите апарати не трябва да имат дружества за поръчка по пощата, тъй като плащането обаче е по банкова сметка. Само таксиметровите шофьори и новите компании, които предоставят пътнически транспортни услуги, вече не могат да прилагат изключения, свързани с оборот до 20 000 PLN.