Medien mikroskop

За тези, които не плащат с данъчен дял чрез касовия апарат, книгата за услуги няма да е от по-голямо значение. В крайна сметка, онези, които решат да станат vatowcami или предлагат ефекти и предоставят услуги, виждайки ги чрез фискален касов апарат като нерезидент, ще носят такава книга на определено място. Трябва да се отбележи, че сервизната книга за загубените касови набори има сериозни последици за инвеститора. По-специално, те ще бъдат място, където един бизнесмен се опитва да прикрие такава възможност пред компанията за услуги и данъчната служба.

Man Pride

Книгата за услуги е необходима, защото съдържа всички видове прегледи и промени. Единствено на принципа на вписванията от обекта, представителят на Данъчната служба може да реши дали бизнесменът е водил записи правилно или не. Така че, ако се стигне до изгубване или унищожаване на сервизната книга, не се колебайте да уведомите службата за този инцидент. Не само докладвате факта, че книгата е загубена, но и посочете как е последно дошъл. Въпреки че задълженията, които предприемачът трябва да има в такова нещо, не свършват дотук.

Важното е, че дори и след докладване на загуба в офиса, се обадете на фирмата касов апарат, нов филтър, който извършва услугата и преглежда касовия апарат. Нейният обитател ще ни даде дубликат. Как да видите такава институция е длъжна да издаде резервно копие на книгата. Въпреки това, ако на повърхността на годините, в които имате услуги на други обслужващи компании, трябва да имате с присъстващите, че дубликатът на брошурата може да съдържа пропуски. Най-добре е да запазите този запис и да го държите винаги на уютно място, поне не можете да го вземете, или когато не е достъпен за всички.

В случай, че представителят на данъчната служба установи, че има нередности в дубликата, той може в този момент да даде необходимостта от възстановяване на данъчната надбавка за закупуване на касов апарат. Освен това, ако самият предприемач реши да брои със заглавието като платец на ДДС, след такъв случай може да се случи, че той ще трябва да напусне този вид водене на записи.