Obezprashavane na zali

https://formatic-form.eu/bg/

Директива 94/9 / ЕО (ATEX е нормативен акт, който се доставя и на устройства и системи за защита. Тези устройства получават централната тежест, за да ги придадат в райони с риск от експлозия на метан или въглищен прах. Принципът е и материалът на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г.

В местната правна система обаче тя беше представена въз основа на наредбата на министъра на икономиката от 22.12.2005 г. ОВ № 263, бр 2203 Основната цел на информацията е главно да се сближат законите на държавите-членки, които се свеждат до оборудване и защитни методи, използвани в потребление в райони, застрашени само от експлозия на метан или въглищен прах. Директивата обаче се прилага и за устройства и в допълнение системи за защита на данните за консумация в потенциално взривоопасни райони. В същото време трябва да се отбележи, че заедно обсъжданата информация се отнася до устройства за безопасност, управление и регулиране. Тези съдове се въртят до местоназначението си извън обсъжданите зони и засягат функционирането на устройства и защитни системи, пуснати в експлоатация в зоните, изложени на риск от експлозия.Има изключения от прилагането на директивата ATEX. Този принцип не се прилага, inter alia, за медицински продукти, които се използват в медицинския план. Също така не се третира за домакинска техника, лични предпазни средства, кораби, транспортни средства.Този правен акт на Европейския съюз има подробни изисквания, които са предвидени в някои стандарти. В допълнение, той класифицира райони с риск от експлозия, които са посочени в приложение №. Също така към инструкция 1999/92 / ЕО ATEX137 от 16.12.1999 г. „относно малките изисквания за повишаване на безопасността и профилактиката на здравето на служителите, потенциално изложени на практики в отдели с експлозивно съдържание“.Оборудването и защитните стилове могат да представляват материал за други директиви относно различни аспекти и които допълнително предвиждат маркировката „СЕ“. Тази маркировка трябва да бъде достъпна, проста и трайна.Настоящата директива ще бъде заменена с нова информация ATEX 2014/34 / ЕС. Тя ще стане последната на 20 април 2016 г.