Obsluzhvane na kasovi aparati

Обслужването на касови апарати е посочено не само по време на повреда на оборудването, но и по време на задължителната проверка на касовите апарати, както и в момента, в който започваме и приключваме операциите. Според закона единственото лице, което може да го промени в случай на отказ на касов апарат, е служител на обслужваща фирма, който проверява със съответните разрешения. Много често получаването на разрешения е следното:

разрешения:- сервизната компания е продавач на касови апарати с възможност за установяване на сътрудничество и сключване на дилърски договор,- след получаване на разрешение, насочва поне двама души към сертификационно обучение, което завършва с изпит. По време на периода на обучение сервизният техник получава разрешителни за всички хора на фискални устройства, които се виждат в офертата на производителя.- след приключване на тестовете сервизният техник получава лична и честа снимка за самоличност и неговия печат, за да постави печати на фискалния модул. Производителят, от друга страна, въвежда сервизния техник в списъка на хората, които имат право да строят гаранционни и следгаранционни ремонти, както и необходимите технически прегледи, а също така изпраща своята информация до данъчната служба.

Trivia:Разрешението се получава на ниво една година и работи с формулиран касов апарат - завършената цена не дава на сервизния техник добро за поправяне на всички фискални устройства на един производител, а само за да се отърве от решения за някои модели.Сервизният техник е длъжен непрекъснато да повишава квалификацията си, като стартира в продуктови сервизи, а също така трябва ежегодно да изпраща писмо до производителя за удължаване на срока на валидност.Изискването, записано в споразумението за дилър, е способността на обслужващото лице да съхранява резервни части, както и инструменти и оборудване за контрол и измерване. И услугата е необходима за снабдяване на потребителите с консумативи, произтичащи от производителя.Оторизиран сервизен техник, който не управлява касовите апарати изцяло до последния подходящ, няма специален дневник, изисква и личната карта да бъде издадена на производителя. Сервизен техник може да обслужва касови апарати, но само ако е човек на предприятието, свързано с дилърския договор на производителя.