Retsenzii za kolposkopiya

Колпоскопът е непроменено устройство, което се използва широко в областта на извършване на тестове, свързани с патология на шийката на матката. Предоставя вагинални и цервикални намазки за цитологични изследвания.

В момента всички колпоскопи са нови и практични за използване. Възможно е постоянно да архивирате динамични изображения, които се разглеждат в ястие. Съвременната електроника и пантографите дават възможност за извършване на прецизни тенденции във всяка област, благодарение на които колпоскопното изследване е изключително просто и изключително чувствително. По-голямата част от примерите са украсени с цифрови цели, благодарение на които можете да архивирате хода на изследването. Запис, който използва собствеността на colpophotography, цифрово архивиране в интернет медия или видеозаписващ човек.Тя показва за момент важни характеристики, които трябва да се характеризират с добрата форма на колпоскопа. На първо място, той трябва да бъде инструментът с най-съвършена стойност. Тя трябва да даде голяма форма на картината, ясните картини и филми също искат да бъдат оборудвани със специализиран софтуер, благодарение на който ще бъде богат да направи задълбочен анализ на събрания визуален материал. Той се добавя подобно на най-бързата доверие на устройството.Оптичната система на доброто състояние на колпоскопа обикновено се основава на лещите на немското производство. Оптичната система също трябва да бъде оборудвана с момент на мащабиране. Най-добрите примери позволяват 20-кратно сближаване. Когато избирате колпоскоп, трябва да дадете обратна информация за обхвата на фокусиране и обхвата на фокуса. Колкото по-важно е, не е никак.Най-добрите устройства трябва да бъдат разположени в рамото на пантографа, което ще даде лека и ясна стъпка във всяка възможна равнина. Ръката трябва да бъде снабдена с възможност за блокиране, благодарение на което тя ще се консумира, тя може да бъде пропусната в определена посока.