Tarnow kasov aparat

Законно задължение в Полша - включително не само Полша - е да се попълнят всички транзакции в брой. Всяка транзакция, дори и най-малката, трябва да бъде придобита за фискалната сума, защото изисква плащане на ДДС.

Когато купуваме касов апарат за нашия бизнес, тази покупка е предмет на специална услуга, която включва целта да играем с нашите парични въпроси. Касови апарати в Краков е апартамент, в който можете да закупите всички фискални устройства, най-подходящи за конкретна индустрия. & nbsp; Служителите на такъв сайт за & nbsp; магазин и & nbsp; имат право последният да промени размера на програмирания ДДС върху сумата, когато влезят съответните разпоредби, в които размерът на данъка се променя. Само оторизиран сервиз може да направи корекции в областта на касата.

Касовият апарат е само обикновено оборудване, което може да се повреди и затова всеки, който извършва търговска или сервизна дейност и заема касата, трябва да знае правилата за работа с грешен касов апарат. Повреденият касов апарат трябва да бъде поправен възможно най-скоро, без причина какво е състоянието на повредата или как щетата влияе на по-нататъшната работа на магазина. Със сигурност предоставете доказателство, че принтерът е лош, затова върху разписката се поставя само фрагмент от текста. Въпреки това, непълна разписка сега трябва да е причината данъчната служба да издаде билет на компанията, която го е издала!

Следователно, ако наблюдаваме само повреда в касата, не трябва да я поправяме на полска ръка. Повредените парични средства трябва да бъдат временно изключени от функцията на магазина, а получени от останалите активни касови апарати, а при липса на такива - затворете магазина, докато устройството не бъде поправено. Поради факта, че отказът на касов апарат може да спре работата на целия магазин, касовите услуги са много по-лесни и се опитват да отстраняват неизправностите редовно или в най-кратки срокове. Така че, след като открием нередности в работата на касовия апарат, не трябва да се опитваме да го поправим самостоятелно - трябва да се обадите на услугата и да се натъкнете на пристигането на сервизен техник или директно да занесете касовия апарат в обслужващия апартамент, разбира се, след като сте го изключили и обезопасили. Трябва да направим това възможно най-скоро, така че дефектът вече да бъде поправен и да мога да използвам отново депозита в касата.