Termofiskalen printer

Какво точно е устройство, наречено фискален принтер и какво точно е значението на тази машина? Нека се отворим, за да разсъждаваме върху това и да опознаем тази тема малко.

Най-общо казано, фискалният принтер е преди всичко съд, който отчита приходите, които произтича от продажбите на дребно. Тази регистрация, разбира се, завършва с необходимостта от уреждане на данъка. Става въпрос за т.нар данък върху доходите и ДДС. За да може фискалният принтер да бъде включен в комплекта за тази цел - и във всички случаи съвместими с писмото на закона - трябва да бъде абсолютно одобрен.

За разлика от касата, фискалният принтер не може да изпълнява напълно самостоятелно. Трябва да е свързан с компютър. Задачата на тази институция е регистрация, а освен това и разпечатка на разписки. Тук трябва да споменем, че фискалният принтер попада в така наречените компютъризирани системи за продажби. Тук например можем да споменем POS касовите апарати. Трябва да се погрижим и за това, че можем да използваме всяка - по принцип - компютърна програма, която умело да контролира принтера чрез RS-232 или USB интерфейс, за да регистрира разписка на фискален принтер. Важно е програмите, които използват финансови принтери, не трябва да бъдат хомологирани. Междувременно комуникационният протокол е напълно публичен. Можем да разгледаме популярността му по стените на производителите на онлайн принтери.

Да напомним, че всеки продавач - какви приходи са били по-широки от пределно допустимата стойност, определена от НБ Министерството на финансите - е длъжен правилно да регистрира продажбите на дребно и да извърши прехвърляния към последната фискална сума или фискален принтер.

Без съмнение фискалният принтер отпечатва конкретни фискални касови бележки за купувачите. Това не е всичко. Защото върху контролната ролка също се отпечатват техните копия (т.е. квитанции. Те са определени за архивиране. Разбира се, отпечатаната разписка трябва да бъде - и дори след продажбата - предадена на клиента. От своя страна копията, съхранявани на контролните ролки, трябва да се охраняват от самия продавач. Това е точно пет години. В същото време си струва да се помисли за следното: от няколко години е възможно да се съхранява копие от печатни материали в електронните му роли. Скоро след завършване на всеки ден продажби, от потребителя се изисква да извърши т.нар дневен отчет - фискален.